Weeronline.nl - Meer weer in Soest
Eemsnoer logo

Molen De Windhond

Wat aan �De Windhond� vooraf ging.

De geschiedenis rond �De Windhond� begon al rond 1474. Hij begon zijn leven als een houten standerdmolen. In het Rijksarchief te Utrecht bevindt zich een oude oorkonde, gedateerd op 28 februari 1474, waarin Bisschop David van Bourgondi� vergunning verleent aan Claes Albertszoen om tegen een jaarlijkse betaling van drie lood fijn zilver een windmolen te timmeren, op te richten en te houden, daar te malen en de molster daaraf te nemen. Een molster was de betaling in natura voor het malen van het graan. Van dat gemalen product werd een zekere hoeveelheid achtergehouden dat de molenaar bij wijze van loon voor de bewezen diensten toekwam.
Na enkele eigendomswisselingen werd in 1632 de molen voor de helft verkocht aan Gerrit Albertsz. Varekamp. In 1636 koopt hij de andere helft van de molen van Willem Jans Cruiff waarmee hij dan samen met zijn vrouw, Aeltgen Jacobs, alleen eigenaar wordt van de standerdmolen. Op een kleine onderbreking na zal de naam Varekamp zich tot 1774 handhaven.
Het jaar 1737 � het jaar van de bouw van �De Windhond� - komt in zicht. In 1737 werd op de plaats van de standerdmolen �De Windhond� gebouwd. De 14,5 meter hoge stellingkorenmolen zoals we hem nu nog kennen van de foto�s. In 1774 krijgt de molenaarsfamilie Smits �De Windhond� in bezit. Zij nam het bedrijf over van een oom, de vrijgezel Rijk Varekamp. Na enkele generaties Smits zal �De Windhond� nog ��nmaal van eigenaar veranderen. Op 3 januari 1921 wordt �De Windhond� los van de molenaarswoning, de boerenhoeve en alles wat daarbij hoort, verkocht aan Johannes Baptist Mulders voor F. 5030,-- . Deze Mulders is de zoon van de molenaar van �De Vlijt� in Soest-Zuid.
Naamgeving �De Windhond�.
Waarom Gerrits Volkersz. Varekamp zijn in 1737 gebouwde stenen molen op de Eng te Soest �De Windhond� doopte, is niet met zekerheid vast te stellen. Deze benaming was (en is) voor deze soort van molens niet vreemd. Niet alleen in de Zaanstreek, ook in Woerden vindt men deze benaming bij molens terug. Maar ook daar kan slechts veronderstellenderwijs deze benaming verklaard worden. De streekarchivaris te Woerden meent dat in het algemeen verband dient te worden gelegd tussen het snelle draaien der wieken en de snelheid die een (haze)windhond kan ontwikkelen. Maar in Brielle vindt met echter een oud pakhuis met een gevelsteen, waarop niet alleen het jaartal van de bouw (1613) staat aangegeven, maar ook ziet men een hond afgebeeld en een rijmpje dat luidt: Dit Huys is goet bequaem (=stevig gebouwd) De Winthont ys syn naem. Hier is toch zeker de relatie met de door een windhond te bereiken snelheid niet te leggen.
Op de zerk van molenaar Smits in de Oude Kerk te Soest staan drie hazewindhonden afgebeeld, waaruit mag worden afgeleid dat deze molenaar ongetwijfeld het verband heeft gelegd tussen de snel draaiende wieken van zijn molen en deze soort hond. Maar hij was niet de naamgever. Dat was Varekamp. Is het gewaagd te veronderstellen dat Varekamp aan iets heel anders heeft gedacht bij die naamgeving? (lees verder in het boekwerkje �De stenen reus op de Zoester Engh van Mr. Janzn van Hees). Ook ligt molenaar Smits niet begraven in de Oude Kerk te Soest. De zerk in de kerk lag er al v��r het overlijden van bedoelde molenaar, die een plaatsje voor zichzelf in de kerk had gereserveerd. De wetten van Napoleon verboden de begravingen in een kerk en daardoor vond Smits zijn laatste rustplaats op het kerkhof te Lage Vuursche, in welk dorp hij het laatst woonachtig was.
In 1930 is �De Windhond� gesloopt. De molen �De Vlijt� verdween in 1951 uit ons straatbeeld. Deze twee molens zijn lang beeldbepalend geweest voor Soest. Even herkenbaar als andere oude gebouwen, zoals de Oude Kerk, het museum Oud Soest en bijvoorbeeld het Anna Paulownahuis dat dateert uit de tijd van Koningin Emma. Met het verdwijnen van de molens vielen er gaten van culturele en historische waarde in de gemeente Soest. E�n van die gaten heeft de Stichting De Windhond dus opgevuld.

(Bronvermelding: De geschiedenis is overgenomen uit het boekwerkje �De stenen reus op de Zoester Engh� geschreven door Mr. Janzn. Van Hees (pseudoniem) ISBN 90-9001008-4.)

Molen De Windhond
Molenweg 30
3764 TA Soest
GeoTalk
Routeplanner

E-mailadres
secretariaat@windhond.nl

Website
www.windhond.nl

Nieuws

Open Monumentendag Bunschoten Spakenburg
Geplaatst op 14-09-2019 - Nieuws uit Bunschoten-Spakenburg
Open Monumentendag  in Bunschoten Zaterdag is er ook in Bunschoten de Open Monumentendag. Verschillende monumenten staan extra in de belangstelling. Van het oudste tot het jongste monument (de Nederlandse Hervormde Kerk en Korenmolen de Hoop). Museum Spakenburg met de vishangen, hooiberg en...
Lees verder
Open Monumentendagen Soest
Geplaatst op 22-07-2019 - Nieuws uit Soest
PROGRAMMA ZATERDAG 14 SEPTEMBER In en rondom het St Jozefgebouw, Steenhoffstraat 46, 3764 BM Soest. Welkomstwoord door Cees Vos namens de stichting comité open monumentendagen Soest-Soesterberg. Museum Soest is open van 11.00 uur tot 17.00 uur. Het programma in de...
Lees verder
Expositie foto's Jan van der Geest
Geplaatst op 21-07-2019 - Nieuws uit Soest
Jan van der Geest Jan is geboren op een rustig eiland en is groot geworden midden in de natuur. Toen hij voor het eerst een schoolreisje mocht meemaken naar Duitsland  was dat een aanlijding om een fototoestel aan te schaffen. Een kodak click clack (nog wel te zien in museum Soest)...
Lees verder
Verbinden, Samenwerken
Verwijzen