Weeronline.nl - Meer weer in Soest
Eemsnoer logo

Mennegaten

Omstreeks 1935 heeft de Wakkerendijk als zee werende dijk, met inbegrip van de Meentweg, zijn oude karakter verloren met het afgraven van de dijkverhoging op de plaats van de huidige fietspaden. Aan de huidige Wakkerendijk was de situatie al een onhoudbare toestand geworden. De dijkverhoging, die vreemd genoeg ook wel �de Hooge Weg� werd genoemd maar geen �weg� was, belemmerde verbreding van de �neerweg�, rijweg ernaast. De rijksstraatweg van Amersfoort naar Amsterdam liep daarover, zoiets als de Meentweg nu. Om de landerijen, de weinige huiserven en de haven te kunnen bereiken waren er openingen toegestaan door het waterschap, zogenaamde �mennegaten�.
Bij de landerijen waren dit aarden gaten zonder zijmuren, die elk jaar omstreeks 1 oktober met plaggen goed dicht gemaakt moesten zijn. In de bebouwde kommen hadden de mennegaten zijmuren, waar twee rijen balken in gleuven konden worden geschoven. Ook bij de haven had toegang via een stenen mennegat aan het begin van de Vaartsteeg.
Als bij storm het opgestuwde water in de Eem een bepaalde hoogte bereikte, moesten de stenen mennegaten met man en macht worden gesloten. Een signaallamp in het gemaal gaf het sein. Tussen de balken moest mest worden gedumpt, die daar al klaar moest liggen, om het gat waterdicht te maken. Mest werd gebruikt omdat die niet zo gauw bevroor. Vooral de aarden mennegaten waren zwakke plekken. Bij de stormramp van 1916 zijn twee aarden mennegaten doorgebroken langs de Meentweg, bij nr. 125 en gedeeltelijk bij nr. 107. De hele Noordpolder te Veen liep onder.
Sinds september 2014 staat bij de oude haven van Eemnes aan de Wakkerendijk het Watermonument dat de dijkdoorbraken en stormrampen in herinnering brengt. Het is op suggestie van de Historische Kring Eemnes om iets met een mennegat te doen, door de kunstenares Reggie van Berkel gerealiseerd, als verbeelding van een stenen mennegat.
Bij het monument staat een informatiezuil met wetenswaardigheden over diverse grote stormrampen met overstromingen in en rondom Eemnes tot aan de komst van de Afsluitdijk. Deze zuil kwam tot stand in samenwerking met het Waterschap Vallei en Veluwe, de Historische Kring Eemnes en de Kunst en Cultuurcommissie Eemnes.
Mennegaten

Nieuws

Open Monumentendag Bunschoten Spakenburg
Geplaatst op 14-09-2019 - Nieuws uit Bunschoten-Spakenburg
Open Monumentendag  in Bunschoten Zaterdag is er ook in Bunschoten de Open Monumentendag. Verschillende monumenten staan extra in de belangstelling. Van het oudste tot het jongste monument (de Nederlandse Hervormde Kerk en Korenmolen de Hoop). Museum Spakenburg met de vishangen, hooiberg en...
Lees verder
Open Monumentendagen Soest
Geplaatst op 22-07-2019 - Nieuws uit Soest
PROGRAMMA ZATERDAG 14 SEPTEMBER In en rondom het St Jozefgebouw, Steenhoffstraat 46, 3764 BM Soest. Welkomstwoord door Cees Vos namens de stichting comité open monumentendagen Soest-Soesterberg. Museum Soest is open van 11.00 uur tot 17.00 uur. Het programma in de...
Lees verder
Expositie foto's Jan van der Geest
Geplaatst op 21-07-2019 - Nieuws uit Soest
Jan van der Geest Jan is geboren op een rustig eiland en is groot geworden midden in de natuur. Toen hij voor het eerst een schoolreisje mocht meemaken naar Duitsland  was dat een aanlijding om een fototoestel aan te schaffen. Een kodak click clack (nog wel te zien in museum Soest)...
Lees verder
Verbinden, Samenwerken
Verwijzen